Медицински център FiHealth Пловдив

От месец юли 2012 година Медицинският център има сключен договор с НЗОК за извършване на рентгенологични изследвания с направления от лични лекари и специалисти.

От месец юли 2013 година в МЦ „ Фи Хелт” Пловдив са разкрити кабинети за физиотерапия , в които за лечение могат да постъпват пациенти с направления от личните лекари и специалисти.

Медицински център FiHealth Пловдив работи по НЗОК с направления от личния лекар и има регулативни стандарти за ВСД, отпуснати от РЗОК.

НОВО Превантивна програма "Здраво сърце -здрав бизнес"

Цел: чрез извършване на преглед, лабораторни и инструментални изследвания / ЕКГ, Велоергометричен тест, Ехокардиография/ да се оцени индивидуалният риск от сърдечно и мозъчно -съдово заболяване, след което да се дадат насоки за намаляването му и да се прецени необходимостта от лечение.

Модерната медицинска концепция на FiHealth събира под един покрив всички предимства на частната здравна дейност:

 • Модерно оборудвани кабинети с диагностична апаратура от последно поколение;
 • Електронна администрация, гарантираща конфиденциалност и коректност на целия здравен процес;
 • Извършване на качествени и обстойни профилактични прегледи и изследвания;
 • Последваща помощ, уточняване на диагноза и лечение на възникнал здравословен проблем по време на профилактични прегледи;
 • Директен и бърз достъп до лекари специалисти, рaзполагащи с модерна медицинска апаратура;
 • Извършване на изследвания без ограничения и направления от личните лекари;
 • Директно записване по телефона на часове за прегледи и изследвания;
 • Възможност за дистанционни консултации в реално време;
 • Ползване на пълния обем медицински дейности, изследвания и лечение до решаване на даден здравословен проблем и договор с НЗОК.

На разположение на нашите пациенти са специализирани кабинети по:

 • Вътрешни болести
 • Акушерство и гинекология
 • Кардиология
 • Неврология
 • Хирургия
 • Ортопедия и травматология
 • Урология
 • Ендокринология
 • Уши, нос, гърло
 • Очни болести
 • Рентгенология
 • Ехография
 • Клинична лаборатория
 • Ревматология
 • Ехокардиография
 • Велоергометрия
 • 24 часа/холтер мониториране на АН
 • 24 часа/Холтер мониториране на ЕКГ
 • Физикална медицина и кинезитерапия
 • Нефрология
 • Пулмология
 • Аудиометрия
 • Остеодензитометрия
 • Кожни и венерически болести

Важно!

Медицински център FiHealth Пловдив работи по НЗОК с направления от личния лекар.

За връзка с нас

Адрес:

бул. "България" 4, ет.1

Пловдив 4000

Телефони за контакт:

тел.: 032 / 307 666

мобилен: 0882 310 666

факс: 032 / 307 669

e-mail адрес:

medc1@fihealth.bg

Работно време:
Понеделник - Петък
08:00 - 19:00

График
на лекарите

от Медицински център
FiHealth Пловдив