Структура

Ръководство на FiHealth Застраховане АД:

Съвет на Директорите:

г-н Евгени Луканов - Председател

г-н Чавдар Златев

г-н Никола Бакалов

Изпълнителен директор:

г-н Никола Бакалов