Допълнителни условия

В обхвата на здравните услуги и стоки по общи условия не се включват и не се възстановяват разходи при следните случаи:

 • спешна медицинска помощ;
 • лечение на психични заболявания, венерически заболявания,туберколоза;
 • СПИН, вродени аномалии;
 • трансплантация на органи;
 • задължителни имунизации по имунизационния календар;
 • фертилен in vitro;
 • пластични и козметични операции;
 • операции в обхвата на лицево-челюстната хирургия, освен ако не са покрити по здравноосигурителен пакет "Дентална помощ";
 • прилагане на методи на нетрадиционната медицина,психотерапия, акупунктура;
 • самоувреждане при опит за самоубийство;
 • установено по съдебен ред виновно деяние, довело до увреждане на здравето;
 • увреждане на здравето вследствие на остра или хронична употреба на алкохол, наркотици, упойващи вещества,стимуланти, анаболни хормони и други вещества с характер на допинг;
 • лечение по време, когато Осигуреният е лишен от свобода, излежава присъда или е срочнослужещ;
 • увреждане на здравето при участие в граждански размирици, природни бедствия;
 • увреждане на здравето при радиоактивно замърсяване и/или облъчване;
 • увреждане на здравето при участие в автомобилни състезания, използване на летателни и плавателни средства с цел развлечение;
 • прекъсване на бременност по желание;
 • умишлено увреждане на здравето или при опит или извършване на престъление;
 • участие в дейности или мероприятия с експериментална и научноизследователска цел.

За връзка с нас

Адрес:

кв. "Студентски град", ул. "Проф. Александър Фол" 2, вх. Б, ет. 2
(до зала Христо Ботев)

София 1700

Телефони за контакт:

тел.: 02 / 445 6664

факс: 02 / 445 6665

e-mail: fihealth@fihealth.bg

Общи условия за доброволно здравно осигуряване

Запознайте се с документа