Контакти на Медицински център FiHealth Пловдив

За връзка с нас

Адрес:

бул. "България" 4, ет.1

Пловдив 4000

Телефони за контакт:

тел.: 032 / 307 666

мобилен: 0882 310 666

факс: 032 / 307 669

e-mail адрес:

medc1@fihealth.bg

Работно време:
Понеделник - Петък
08:00 - 19:00

График
на лекарите

от Медицински център
FiHealth Пловдив