Д-р Димитър Андонов - кардиолог- работи с НЗОК

Д-р Андонов завършва медицина през 1984 год.във ВМИ-град Пловдив. Придобива специалност Вътрешни болести през 1992 год. и Кардиология-през 1996 год. През последнипте 21 години работи в Многопрофилна транспортна болница-Пловдив последователно като завеждащ Отделение по неинвазивна функционална диагностика на сърдечно-съдовите заболявания и Завеждащ Отделение по интензивно лечение.През последните две години е Заместник директор по лечебно -диагностичната дейност.Извършва Ехокардиография-на експертно ниво, Велоергометричен тест,24часово/Холтер мониториране на АН и ЕКГ.Член е на Дружеството на кардиолозите в България и Европейската дружество по ултразвук

За контакти:
0887 186 995 и 0898 320 130

Д-р Васил Маринов- офталмолог- работи с НЗОК

Д-р Васил Маринов е завършил Медицински университет Пловдив, като притежава награда "Златен Хипократ" за отличен успех по "Медицина". През 2009 г. придобива специалност по офталмология. Д-р Маринов е редовен докторант в Клиника по очни болести, Медицински университет - Пловдив. Посещавал е различни курсове за професионална квалификация в България и чужбина. Научните му интереси включват детска офталмология, ретинопатия на недоносените, кататракта, глаукома.

Д-р Маринов е завършил Английска гимназия в Пловдив. Освен английски език владее писмено и говоримо руски език.

За контакти:
GSM: 0887 905918

Приемно време:
понеделник и сряда: 14:00 - 18:00 ч.

Д-р Иван Йонов-хирург- не работи с НЗОК

Д-р Иван Йонов е завършил "Медицина" в Медицинска академия, гр. Пловдив. Има придобита специалност по "Хирургия", както и допълнителна специализация по жлъчно чернодробна хирургия и абдоминална ултразвукова диагностика.

Преди да се присъедини към екипа на Медицински център FiHealth, гр. Пловдив, работи като хирург в МБАЛ "Свети Пантелеймон" - хирургично отделение, гр. Пловдив, Първа градска болница, III-та хирургична клиника, гр. Пловдив, Окръжна болница, гр. Хасково и хирургично отделение, гр. Димитровград.

За контакти:
GSM: 0888 461278

Приемно време:
вторник и четвъртък: 8:00-13:00 ч.

Д-р Валентина Георгиева - детски психолог, педагог

Завършила ПУ “Паисий Хилендарски“ – Пловдив през 2010год. с професионална квалификация: Педагог, детски учител и начален учител.

През 2011 г. придобива образователно-квалификационна степен магистър по Приложна психология.

От 2010г. работи в сферата на предучилищното образование, като през 2015год. придобива пета професионално-квалификационна степен към ТУ Стара Загора и четвърта през 2017г. към СУ „Св. Климент Охридски“.

За контакти:
032/ 307 666

Д-р Петя Чаталбашева-кардиолог- работи с НЗОК

Д-р Петя Чаталбашева е завършила "Медицина" в Медицински университет. Има придобити специалности по "Вътрешни болести" и по "Кардиология".

Работила е три години в БМП, три години във Вътрешното отделение в болница Смолян и десет години - Вътрешно консултативно отделение на УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив, след което четири години работи в сектор по електрокардиостимулация на КСХ на УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив.

Д-р Чаталбашева е преминала курсове по ЕКГ и ехокардиография.

Приемно време:
---

Д-р Стефан Славов- УНГ- работи с НЗОК

Д-р Славов е лекар от 26 години. Завършил е медицина в Медицински университет, гр. Пловдив.

От 22 години работи оториноларингология с опит в диагностиката и лечението.

Работи в УНГ отделение към МБАЛ към ВМА, София.

Работи в УНГ отделение във ВМА МБАЛ, Пловдив.

Към екипа на МЦ "Фи Хелт", Пловдив се присъединява през м. април 2012 година.

За контакти:
---

Приемно време:
вторник, сряда и четвъртък – 14:30 – 18:00 ч.

Д-р Мариана Панайотова- ревматолог- работи с НЗОК

Д-р Панайотова завършва медицина във ВМИ Пловдив през 1988 год. Придобива специалност по вътрешни болести през 2006 год. и ревматология през 2012 год.

Работила е в МБАЛ "Смолян" и Военна болница - Пловдив. От 2003 год. работи в МБАЛ Пловдив - вътрешен консултативен кабинет, а от 2006 год. в ревматологично отделение.

Към екипа на МЦ "Фи Хелт", Пловдив се присъединява през м. април 2012 год.

За контакти:
GSM: 0879 186368, 0887 096508

Приемно време:
сряда – 14:00 до 18:00 ч., петък – 8:00 до 13:00 ч.

Д-р Росица Узунова- физиотерапевт- работи с НЗОК

Д-р Росица Узунова е завършила Медицински Университет гр. Пловдив през 1982г. Призната специалност "Физикална и рахабилитационна медицина" от 1987г.

Начало на трудовия стаж в СКК" Хасковски минерални бани" . От 1988г и понастоящем работи в "ДКЦ 2 Пловдив" ЕООД.

Проведени курсове за следдипломна квалификация:

 • Електродиагностика и електростимулация
 • Мануална терапия
 • Рефлексотерапия и Източна медицина
 • От 1997 г. Лазертерапия

За контакти:
GSM : 0887 622 072

Работно време:---

Д-р Иво Чолаков- ортопед-травматолог- работи с НЗОК

Образование:

 • Завършва медицина през 1986 Медицински университет "И.П.Павлов" гр. Пловдив;
 • Придобита специалност по Ортопедия и Травматология през 1995 година;
 • Главен асистент към катедра по Ортопедия и Травматология към Медицински университет "И.П.Павлов";
 • Старши ординатор при Спешно отделение по Ортопедия и Травматология към УМБАЛ "Св. Георги", гр. Пловдив;

Обслужване:

 • За обслужване на ортопедично и травматично болните Медицинският център разполага с:
  • рентгенологичен апарат
  • физиотерапевтичен сектор
  • модерен ехограф

Възможности:

При насочване за преглед с направление за ортопед – травматолог и при наличие на индикации осигурява

 • направление за рентгенологично изследване
 • направление за физиотерапия
 • при преглед за вродена луксация –направление за ВСД /без доплащане от пациента/
 • направление за сцинтиграфия
 • експертиза за временна нетрудоспособност
 • представяне пред ТЕЛК
 • направление за ядрено-магнитен резонанс
 • при необходимост – хоспитализация в Университетската болница УМБАЛ “Св.Георги”, където извършва :
  • ортопедични операции на деца и възрастни
  • поставяне на изкуствени стави
  • поставяне на метални импланти
  • лечение на други заболявания на опорно-двигателния апарат

За контакти:
---

Работно време:
понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък - следобяд

Д-р Ирина Янакиева- АГ- работи с НЗОК

Д-р Ирина Янакиева е завършила висше образование по Медицина в” Семипалатинска Медицинска академия” в СССР.Има придобита специалност по акушерство и гинекология в Р.България, както и допълнителни квалификационни курсове по ултразвукова диагностика в акушерство и гинекология, онкогинекология, колпоскопия и др.

През 2013 г. е завършила двугодишен курс по „ Хомеопатична терапия”.
Начало на трудовия стаж в родилен дом , в отделение по оперативна и консервативна гинекология в СССР.
От 1989 год. и понастоящем работи в ДКЦ 3 Пловдив ЕООД.
Към екипа на Медицински център „ Фи Хелт” Пловдив се присъединаява през м. Октомври2013г.

За контакти:
GSM: 0898 449 126

Приемно време:
---

Д-р Юлиан Иванов - хирург- работи с НЗОК

Д-р Юлиан Иванов завършва медицина през 2003г. в Медицински Университет Пловдив. През 2013 година придобива специалност хирургия в клиника по Гръдно-коремна хирургия на УМБАЛ „Св.Георги”гр.Пловдив

Работил е в структурите на :

 • Спешна медицинска помощ-гр.Пловдив;
 • Шокова зала към МБАЛ „Св.Анна”-гр.Варна;
 • I-ва Коремна хирургия към МБАЛ „Св.Анна”-гр.Варна;
 • К-ка по Специална хирургия на УМБАЛ „СВ.Георги”гр.Пловдив,където продължава да работи и в момента.

За контакти:
GSM: --/--

Приемно време:
понеделник и четвъртък следобед

Д-р Цветанка Игнатова - специалист вътрешни болести и ендокринология - работи с НЗОК

Д-р Цветанка Игнатова е лекар от 41 години.

Завършила е медицина в Пловдивския медицински институт.Придобити специалности по вътрешни болести и ендокринология.Работила е 10 год. в „Районна болница –Панагюрище” и 31 години в „Транспортна болница-Пловдив”.

За контакти:
GSM: --/--

Приемно време:
От понеделник до петък - сутрин

Д-р Адриана Маджурова- невролог, работи с НЗОК

Д-р Маджурова завършва медицина през 1985 г. във ВМИ град Пловдив .Придобива специалност "Неврология" през 1999 г и „Професионални болести„ през 2006 г, както и Свидетелство за професионална квалификация по диагностика на автономната нервна система през 2008 г.
Завършва специалност Здравен мениджмънт през 2010 г. От 1990-2010 г работи в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД Пловдив последователно като лекар - ординатор и Началник Отделение по Професионални заболявания.

През последните четири години е в доболничната помощ.
Специализирала е в Германия невровегетология. Извършва диагностика на автономната нервна система. Член е на Българско дружество по неврология и Сдружение „ Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза”.Владее три езика-английски,руски и немски.

За контакти:
GSM: 0888 984 300

Приемно време:
понеделник - петък от 8:00-13:00ч.

Д-р Деспина Георгиева Барекова Стефанова - кардиолог, работи с НЗОК

Придобита специалност по Вътрешни болести през 2006 год.
Придобита специалност по кардиология през 2014 год.

Трудов стаж:
„МТБ-Пловдив” от 01.02.2006 до 01.10.2008 год във „Вътрешно отделение”.
„МБАЛ Пловдив” от 01.01.2008 до 24.08.2012 год в Интензивно кардиологично отделение с катетеризационна лаборатория.
МБАЛ „Свети Георги” ЕАД от 01.09.2012 до 31.01.2015 Отделение по инвазивна кардиология.
МБАЛ „Еврохоспитал” от 04.03.2015 Кардиологично отделение
Към екипа на „ Медицински центрове Фи Хелт Пловдив „ АД се присъединява от 01.08.2016 год.

Извършва функционална диагностика: Ехокардиография, Велоергометрия,Холтер ЕКГ, Холтер АН.

За контакти:
--

Приемно време:
--

Д-р Пенка Апостолова - офталмолог, работи с НЗОК

Завършила „Медицински университет Пловдив през 2010 год.
През 2015 год.придобива специалност по офталмология.Посещавала е различни курсове за профисионална квалификация в страната и чужбина.Работи в МБАЛ „Пазарджик” , а към екипа на „Fi Health” се присъединява през месец януари 2017 година.

За контакти:
--

Приемно време:
--

Д-р Наталия Шалакова - Съдов хирург работи с НЗОК

Д-р Наталия Шалакова е съдов хирург в Пловдив с 10 години медицински опит.

Извършва прегледи и съвременно лечение на артериални и венозни заболявания.

Д-р Шалакова не преглежда деца.

За контакти:
--

Приемно време:
--

Д-р Костадинка Петлешкова- Нефролог работи с НЗОК

Д-р Костадинка Игнатова е специалист по вътрешни болести и нефролог в Пловдив с над 45 години.

Извършва диагностика и лечение на бъбречните заболявания и техните многобройни усложнения – високо кръвно налягане, остеопороза, анемия, и др., както и ултразвукова диагностика.

Д-р Игнатова не преглежда деца.

За контакти:
--

Приемно време:
--

Д-р Евелина Вакрилова-Стоянова работи н НЗОК

Д-р Евелина Вакрилова-Стоянова е специалист невролог в Пловдив с над 5 години медицински опит.

Извършва диагностика и лечение на заболявания на централната и периферната нервна система.

Д-р Вакрилова-Стоянова не преглежда деца.

За контакти:
--

Приемно време:
--

Д-р Теофана Добрева- Образна диагностика работи с НЗОК

Д-р Теофана Добрева е специалист по образна диагностика в Пловдив с над 20 години опит.

Извършва рентгенография, ултразвук, компютър-томографски и магнито-резонансни изследвания, абдоминална ехография на бебета.

За контакти:
--

Приемно време:
--

Д-р Танко Начев-Невролог работи с НЗОК

Д-р Танко Начев е специалист невролог в Пловдив с над 30 години опит.

Извършва диагностика и лечение на пациенти със заболявания на нервната система, както и ултразвукова диагностика – доплерова сонография и електроенцефалография.

Д-р Начев не работи с деца.

За контакти:
--

Приемно време:
--

Д-р Лидия Предарска- Нефролог работи с НЗОК

Д-р Лидия Предарска е специалист нефролог в Пловдив с над 10 години опит.

Извършва прегледи и съвременно лечение на нефрологични заболявания, всички видове изследвания и процедури, ултразвукова диагностика.

Д-р Предарска не преглежда деца.

За контакти:
--

Приемно време:
--

Д-р Тодорка Михайлова-Лазарова работи с НЗОК

Д-р Тодорка Михайлова-Лазарова е специалист акушер-гинеколог в Пловдив с над 10 години опит.

Извършва прегледи и съвременно лечение на акушеро- гинекологични заболявания, всички видове изследвания и процедури, ултразвукова диагностика и проследяване на бременност.

Д-р Михайлова не преглежда деца.

За контакти:
--

Приемно време:
--