Д-р Васил Ботев - специалист акушерство - гинекология, онкология

През 1984 г. завършва МУ в гр.Пловдив.

Придобити специалности:

 • 1990 г. диплома за специалност "Акушерство – гинекология" - МУ гр. София;
 • 2000 г. диплома за специалност "Онкология"
 • 2011 г. диплома по Здравен мениджмънт - МУ гр. София.

Участия в национални и международни конференции.

Професионална биография:

 • 2000 г. - до момента – СБАЛОЗ, гр. София;
 • 2011 г. - Медицински център FiHealth, гр. София.

За контакти:
GSM: 0888 930999
e-mail: vasil.botev9@gmail.com
е-mail: vasil_botev@abv.bg

Приемно време:
понеделник до петък
(след предварително записан час)

Д-р Татяна Мороховец - специалист вътрешни болести и гастроентерология

1990 г. завършва ВМИ гр. Ярославъл, Русия.

Признати специалности:

 • диплома за специалност по вътрешни болести МУ София 1999 г.;
 • диплома за специалност по гастроентерология и диететика МУ гр. София 2002 г.;
 • диплома по класическа хомеопатия.

Сертификати:

 • сертификат за абдоминална ехография и доплер ехография;
 • сертификат за горна и долна ендоскопии.

Владее руски и английски език.

Професионална биография:

2011 г. - Специалист гастроентеролог и вътрешни болести в Медицински център FiHealth, гр.София;

От 2002 - 2011 г. - Специалист гастроентеролог в ДКЦ 28 - гр. София;

От 2000 - 2002 г. - Гастроентеролог МУ - гр.София - УМБАЛ "Св. Иван Рилски";

1994 - 1999 г. - Специализация по вътрешни болести в МУ гр.София;

1992 - 2002 г. - Специалист вътрешни болести в ДКЦ 28 - гр. София;

1991 - 1992 г. Лекар в звено за неотложна медицинска помощ в ДКЦ 28 - гр. София;

1990 - 1991 г.- Лекар в отделение по пулмология на ОБ - гр. Ярославъл Русия.

За контакти:
GSM: 0889 751617
e-mail: tany_motek@mail.ru

Приемно време:
понеделник - петък: от 15:00 до 19:00ч.
(след предварително записан час)

Кога да потърсите гастроентеролог:

 • при наднормено тегло;
 • метаболитен синдром (висока кръвна захар, високо артериално налягане, високи холестерол и триглицериди);
 • стомашно-чревни заболявания (язва, гастрити);
 • чернодробни заболявания;
 • болести на панкреаса и жлъчния мехур;
 • хемороидална болест.

Д-р Славка Петрова - специалист вътрешни болести и гастроентерология

Професионална биография:

1974 - 1982 г. Бърза помощ в гр.София;

1982 - 1999 г. Правителствена болница гр.София;

2000 - 2010 г. ЗОФ "Здраве".

Приемно време:
понеделник до петък – след предварително записан час

Д-р Даниела Цонкова–Добрева – вътрешни болести, кардиолог, интернист

Завършва Медицинска академия гр. София. Има придобита специалност по вътрешни болести и кардиология. Работила е като ординатор във ВО на РБ гр.Оряхово. Работила като клиничен ординатор по кардиология в Наионална кардиологична болница. От 2002г. работи като кардиолог в доболничната помощ.

Практикувани методики:

 • ЕХО КГ
 • ХОЛТЕР АХ
 • ХОЛТЕР ЕКГ
 • ВЕЛОЕРГОМЕТРИЯ

Приемно време:
понеделник, сряда и петък: 08:00 - 14:30 ч.
вторник и четвъртък: 13:00 - 17:00 ч.

Д-р Снежана Каменова – специалист вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната

1981 - Завършва медицина във Медицински университет гр. София

1990 - Придобита специалност по вътрешни болести.

1999 - Придобита специлност по ендокринология и болести на обмяната.

2005 - Завършва Здравен мениджмънт – УНСС – гр.София


Работила е като лекар ординатор – Вътрешно отделение – ОРБ „Рахила Ангелова ” гр. Перник.

Работила като лекар терапевт – IV МБАЛ София.

Работила като лекар - ендокринолог в МЦ. – XVI София ЕООД

От 2001.до момента управител на МЦ. XVI София ЕООД

За контакти:
GSM: 0898 688031

Приемно време:
понеделник, сряда, петък – след предварително записан час

Д-р Илка Божикова – специалист хирургия

Завършва медицина във Медицински университет гр. София 1985г. - Придобита специалност по хирургия.


Професионална биография:

 • Работническа болница гр. Бухово
 • 22 ДКЦ гр.София
 • 5 ДКЦ гр.София
 • МЦ. Фи Хелт гр.София

За контакти:
GSM: 0884 233 722

Приемно време:
понеделник – четвъртък – след предварително записан час

Д-р Величка Терзиева – педиатър, общопрактикуващ лекар, училищен педиатър

Завършва медицина през 1994г. след обучение в Санкт-Петербургски Педиатричен Университет и Медицински Университет София. Работила е в Студентска поликлиника, Детско отделение на Национална Кардиологична Болница - гр. София, САНА ООД, МЦ FiHealth.

Дипломи:

 • Специалност Медицина, Магистър
 • Специалност Детски болести
 • диплома за Хомеопатия
 • сертификат за Шуслеров терапевт

Специалности:

 • Детски болести
 • Обща медицина
 • Специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт

 • Хомеопатия
 • Шуслерова Терапия
 • Диетично хранене

 • Лектор по Първа долекарска помощ за деца от 0-8 годишна възраст
 • Лектор по ПДП на кандидатите за водачи на МПС
Член на:
 • Български лекарски съюз
 • Националното сдружение на педиатрите
 • Сдружение на общопрактикуващите лекари
 • Български хомеопатичен съюз

Приемно време:
четна дата: 08.00 – 12.00 ч.

За контакти:
GSM: 0888 84 70 54 ; e-mail: vpterzieva@yahoo.com

Д-р Елена Стоянова – физиотерапевт, ЕМГ

Завършва медицина през 1976 г. в Медицинска академия ,София.
Диплома за специалност по "Физикална медицина и рехабилитация" от 1983 г.
Сертификат за правоспособност по "Клинична електромиография"

Професионална биография и квалификация:

 • 1976 - 1978 г. -Окръжна болница гр.Враца,вътрешно отделение
 • От 1979 г.след конкурс по електромиография - научен сътрудник в Отделение по физиотерапия и рехабилитация,УМБАЛСМ "Пирогов"

Оттогава и в момента:

 • главен асистент и завеждащ отделение по физиотерапия и ранна рехабилитация на неврохирургични заболявания към Клиника по неврохирургия - УМБАЛСМ "Пирогов"
 • завеждащ ЕМГ кабинет

Дългогодишен професионален опит като електрофизиолог и в комплексната рехабилитация в неврохирургия , травматология , хирургия , травми и заболявания на периферната нервна система. Участия в редица квалификационни курсове по електродиагностика,ЕМГ,физикална терапия. Има над 30 научни публикации и много участия в научни форуми в областта на рехабилитацията и електрофизиологията.

За контакти:
GSM: 0887 893228
e-mail: ehstoyanova@yahoo.co.uk

Приемно време:
понеделник от 14:00 до 18:00 ч.

Д-р Жечка Глогова – специалист ортопед – травматолог

Завършва Медицинска академия гр. София. Има придобита специалност по ортопедия и травматология и професионални квалификации по детска ставна ехография и остеодензитометрия. Професионалният опит на д-р Глогова включва повече от 15 години работа в Клиника по ендопротезиране НИОТ- Горна Баня, Клиника хирургия на ръка и Клиника по ортопедия и трамватология-ИСУЛ гр. София. Има участие в международни конференции по остеопороза и остеоартроза - Филаделфия 2006г, Атина 2008г, Флоренция 2009г, Сингапур 2010г, Валенсия 2011г, Бордо 2012г. В настоящият момент работи като ортопед в ДКЦ V ЕООД и МЦ "Фи Хелт гр. София.

За контакти:
GSM: 0878 597321, тел. 02/445 66 66

Приемно време:
понеделник, сряда и петък: 08:30 - 13:30 ч.
вторник и четвъртък: 08:30 - 13:00 ч.

Д-р Силвия Стойкова – специалист рентгенолог

Завършва медицина във ВМИ гр. Варна

1992 - Придобита специалност по рентгенология

1993 - Специализация по коремна ехография

2001 – Специализация по рентгенология в Университетска болница гр.Хановър - Германия

1994 – 2000 - има участия в рентгенологични семинари на Брако интернешенъл.

Работила в МБАЛ гр. Хасково

От 1992 - ДКЦ V ЕООД гр.София

В настоящият момент работи в ДКЦ V ЕООД и МЦ "Фи Хелт гр. София.

За контакти:
GSM: 0878 597352

Приемно време:
понеделник – петък – след предварително записан час

 

Доц. Пенка Переновска - педиатър-пулмолог - НЕ работи с НЗОК

Завършва с отличен успех медицина в Медицинска академия, София. Веднага след дипломирането си започва работа в І Детска клиника на Александровска болница в столицата като стажант-асистент, а по-късно като асистент, старши и главен асистент.

От 1978 г. до 1981 г. специализира в Научноизследователския институт по педиатрия и детска хирургия в Москва по проблемите на съвременните бронхологични, имунологични и цитологични методики.

През 1982 г. защитава кандидатска дисертация на тема "Клинично значение на определянето на секреторните имуноглобулини в бронхиалния секрет при деца с хронични белодробни заболявания". Преминава и пълния курс на обучение по акупунктура в Международния център по рефлексотерапия, Москва.

Автор е на статии и научни съобщения в наши и чужди списания. Член е на ЕААСI, ERS на MWAI и на научните дружества по педиатрия, пулмология и алергология. Носител е на наградата на името на проф. Чилов за 2006 г. на Медицинския факултет в София за постижения в научната и преподавателската дейност.

От 1998 г. е главен административен асистент на Детска клиника на УМБАЛ "Александровска", а от февруари 2004 г. - доцент. През 2007 г. е назначена за началник на клиниката.

За контакти:
GSM: 0888 389882
e-mail: medc2@fihealth.bg

Приемно време:
Четвъртък на всяка втора и четвърта седмица на месеца: 15:00 - 17:00 ч.
(с предварително записан час)

Д-р Румяна Станоева - Физикална и рехабилитационна медицина

Завършила висше медицинско образование в Медицинска Академия - София, 1979г.

Придобита специалност Физиотерапия и рехабилитация- 1987г.

Следдипломна квалификация:

 • 1981- основен курс по трансфузионна хематология и имунохематология;
 • 1984- акупунктура и рефлексотерапия;
 • 1987- завършена специализация по физикална терапия и рехабилитация;
 • 1991г- мануална терапия;
 • 1995г- лазертерапия;
 • 2005г- завършен 2-годишен курс по хомеопатична терапия към Медицинския университет- София в сътрудничество с Института Боарон;
 • 2006г- хомеопатична терапия- квалификационен курс в Медицинския университет- София.

Професионална биография:

 • От 1980г до 1983г - на работа в Окръжна Болница- гр. Кюстендил;
 • От 1984г до 1987г - Санаторно-курортен комплекс- Кюстендил (Център за физиотерапия и рехабилитация, признат по онова време за учебна база към Медицинска Академия- София);
 • От 1988 досега работи като специалист по Физикална и рехабилитационна медицина в 15-та поликлиника- София, която от м.юли 2000г се трансформира в ДКЦ 15- ЕООД.

За контакти:
тел : 02/445 66 66

Приемно време:
Вторник и Четвъртък от 14:00 до 18:00ч.
(след предварително записан час)

Д-р Мария Демирева - специалист вътрешни болести и кардиология

Трудов стаж:

 • 3 години – лекар ординатор ВО-Р. Болница, гр. Тутракан;
 • 8 години и 7 месеца – ординатор кардиолог в 18 ДКЦ-София;
 • 13 години консултант терапевт – гр.Триполи, Либия, в болница за пластична хирургия;
 • 8 месеца – доброволен сътрудник IV кардиология УМБАЛ „ Александровска”, София;
 • 3 години - ординатор кардиолог – II МБАЛ ЕАД София;
 • 1 година – кардиолог МЦ Здраве София;

Практукиувани методики:

 • Ехокардиография;
 • Холтер артериално кръвно налягане;
 • Холтер ЕКГ;

За контакти:
GSM: 0885 71 00 08

Приемно време:
Понеделник и сряда : 13.00 – 18.00ч.
Вторник, четвъртък и петък : 08.00 – 14:00ч.
(след предварително записан час)

Д-р Силвия Михайлова - специалист неврология

Д-р Силвия Михайлова завършва медицина в София. Призната специалност по неврология през 1994 година, с практика като невролог повече от 20 години и допълнителна квалификация по акупунктура и лазертерапия.

Провежда лечебно – профилактична дейност за:

 • Мозъчно – съдови болести;
 • Периферно нервни болести;
 • Дегенеративни неврологични заболявания;
 • Главоболия ;

За контакти:
GSM: 0882 140 666; тел. 02/445 66 66;

Приемно време:
От понеделник до петък - 08:00-14:00ч.
Д-р Михайлова работи с НЗОК

Д-р Райна Христова - специалист по вътрешни болести,белодробни болести и фтизиатрия

Д-р Райна Христова е родена в гр. София и е завършила хуманна медицина в Медиценски факултет на ВМИ – гр. София.
Започва трудовия си стаж през 1983г., в Работническа болница гр.Мадан, район гр.Смолян в Отделение за силикоза и професионални заболявания, като в същото отделение се лекува и разнообразна белодробна патология. Същевременно специализира вътрешни болести, с периодически посещения на курсове в специализирани клиники на ВМИ-гр.София.

Полага успешно изпит за специалността ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ през 1989г.
През 1990 год. като специалист по вътешни болести започва работа във Втора градска клинична болница-гр.София-Вътрешна клиника, под ръководството на Проф.Никола Алексиев и работи там като интернист, а по-късно и като пневмолог в Кардиологичното отделение на Клиниката до 1998г., тъй като през същия период провежда и специализация по белодробни болести и фтизиатрия , за което полага успешен изпит през 1993г. Там се среща с тежка и спешна белодробна патология, под вещото ръководство на Проф. Никола Алексиев,който работи в същата специалност и е известен с трудовете си в чужбина.
Специализацията си като пневмолог, провежда с посешения ,междувременно в Университетската к-ка по белодробни болести-София. По-късно, в същата К-ка работи с Проф.Ан.Петров, известен с трудовете си в обл. на патофизиологията на дишането и дихателната недостатъчност.
От април 1999г. е назначена като пневмофтизиатър в Градския диспансер по белодробни болести – София. Там работи в областта на туберкулозата на белите дробове, до м. юни 2007г, след което започва работа като пневмолог в Университетската болница „Св. Ив. Рилски”-гр.София, в Белодробно отделение на Клиниката по професионални заболявания, под ръководството, тогава, на Проф.Елисавета Петрова, където работи и до момента.

Консултант е на останалите клиники в Болницата.През всичките години е посещавала множество квалификационни курсове, сбирки на Научното дружество по белодробни болести у нас,научни форуми,конгреси по белодробни болести и семинари по специалността , на която е посветила дългогодишната си практика.

За контакти:
GSM: 0882 140 666 или 02/445 66 66;

Приемно време:

с предварително записан час

Д-р Катя Захариева - специалист дерматолог - работи с НЗОК

Специалист с 25 години практика в лечението на кожните и венерически болести.

Притежава и специалност по акупунктура.
Дългогодишна практика в областта на дерматоестетиката - работа с филъри, ботокс, мезотерапия, пилинги.

Член на Научното Дружество по дерматология, член на БЛС и член на Научното дружество по традиционнна китайска медицина и акупунктура.
Участник в многобройни конгреси, конференции, курсове и специлизации на водещи специалисти в България и света. Консултант по проблемите на кожните заболявания и естетиката в интернет и печатни медии.

Има сключен договор с НЗОК.

За контакти:
тел. 02/445 6666; GSM: 0879338108

e-mail:
zaharieva_doctor@abv.bg

Приемно време:

 • Понеделник и сряда -16:00-19:00ч
 • Четвъртък-10:00-12:00ч.

Д-р Анелия Щерева- специалист УНГ, Отоневролог, Аудиолог - работи с НЗОК

През 1993г. завършва ВМИ гр. София.
Придобити специалности:

- 1997г. придобита специалност по Ушно-носно гърлени болести към ВМИ гр. София;
- 2007г. Магистър по специалност Здравен мениджмънт към УНСС.

Придобити квалификации:

- следдипломна квалификация с правоспособност по Аудиология- аудиометрия и импедансметрия;
- следдипломна квалификация с правоспособност по Отоневрология.

Професионална биография:

-2000г. до момента - УБ „Лозенец” гр. София;
-до 2000г. - Окръжна болница гр. София.

Членство в организации:

-Български Лекарски Съюз;
-Софийско Оториноларингологично Дружество;
-Българско Оториноларингологично Дружество.

Участия: в множество квалификационни курсове и специализации, информационно- образователни семинари, сбирки на Научното Дружество по Оториноларингология и Дружеството по Неврология у нас, научни форуми, национални и международни конгреси, конференции и симпозиуми по УНГ болести и по Неврология.

Има сключен договор с НЗОК.

За контакти:
GSM: 0898 79 42 69

Приемно време: С предварително записан час

Д-р Борис Стоянов-офталмолог - работи с НЗОК

Завършил медицина във ВМИ-София-1984г.

Придобита специалност „Очни болести”-ВМИ-София-1995г.

Допълнителни квалификации:
1. „Анестезиология и реанимация”-1989г.-ВВМИ;
2. Офталмология-1994-1997г.-Очна клиника-ИСУЛ.

Професионален маршрут:
1984-1988г.- ординатор офталмолог в Очно отделение-ПФБ-Ст. Загора.
1988-1990г.-Мед. Управител на поликлиника –гр. Мъглиж.
1990-1992г.-офталмолог- 13 ДКЦ-София, 29 ДКЦ-София 1992-1998г.-офталмолог- 28 ДКЦ-София
1998-офталмолог-Либия-„Ню Брега Хоспитъл”-гр. Брега.
1999-2002г.-офталмолог-МЦ „Вита Медикъл” –София.
2002-2008г.-офталмолог на индивидуална практика очен кабинет, МЦ „Хипократ”-София, МЦ „Меделек”-София.
2008г.-до момента-офталмолог 28 ДКЦ- софия
2013г. до момента- офталмолог –МЦ „ФИ Хелт”-София.

Писмен и говорим френски език, английски език и руски език.

За контакти:
тел. 02/445 6666

Приемно време:

 • четни дати – 15.00-18.30ч.
 • нечетни дати – 08.30-12.30ч.

д-р Петрушка Ценова-лекар офталмолог - работи с НЗОК

-Завършва медицина в МА гр. София през 1973г.

-Придобита специалност по очни болести-1982г.

- Професионален маршрут:
- МБАЛ гр Пирдоп-18 г.;
- МЦ 16 - София ЕООД-23г.;
- МЦ Санус – 2000 София-7г;
- В настоящия момент работи като офталмолог: в МЦ Санус 2000-София и МЦ Фи Хелт АД гр. София .

За контакти:
тел. 02/445 6666

Приемно време:

 • четни дати:08.00-12.00ч.
 • нечетни дати: 15.00-18.00ч.

Д-р Иван Камбуров - специалист по вътрешни болести и нефрология

Завършил медицина в град София.
Работил съответно в :

1. МФ-Плевен
2. МИ-МВР
3. ДКЦ-22 ЕООД, ДКЦ 5-ЕООД.

Работи с НЗОК.

За контакти:
тел. 02/445 6666

Приемно време:

 • понеделник от 08,00ч. до 12,00ч.
 • четвъртък от 08,00ч. до 12,00ч.

Д-р Илиян Петров - специалист по съдова хирургия - НЕ работи с НЗОК

Д-р Илиян Петров, дм е роден в град Варна през 1982 година. Завършва средното си образование през 2001 година в ПМГ град Велико Търново. През 2007 година завършва МУ – София и започва работа в Клиника по съдова хирургия и ангиология към УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД в град София. От 2009 година е асистент в Катедра по сърдечно-съдова хирургия към Медицински факултет на МУ-София. През 2015 година защитава дисертационен труд за образoвателна и научна степен „доктор“.
Д-р Петров извършва диагностика и лечение – консервативно и оперативно, на всички видове съдови заболявания – артериални, венозни и лимфни. Ежедневно извършва оперативна дейност в клиниката – хирургични, ендоваскуларни и хибридни интервенции при артериални и венозни заболявания. Взема участва в мултидисциплинарни екипи при извършване на транскатетърно аортно клапно протезиране - TAVI, ендоваскуларно възстановяване на абдоминалта и торакална аорта - EVAR и TEVAR, и при бъбречни трансплантации. Има подчертан интерес в областта на мини инвазивните съдови интервенции.
Работи активно с цветно кодирана дуплекс сонография, компресионна ултразвукова сонография, доплер манометрия и ангиография.
Има над 30 научни публикации и съобщения в наши и чужди научни списания. Взел е участие в множество научни форуми. Продължава да работи в посока подобряване на квалификацията си чрез обучение в разнородни курсове в страната и чужбина.
Членства:
- БЛС – Български лекарски съюз;
- БНДСЕХА – Българско Национално Дружество по Съдова и Ендоваскуларна Хирургия и Ангиология;
- БАГССХ – Българска Асоциация по Гръдна, Сърдечна и Съдова Хирургия;
- БДЕТ – Българско Дружество по Ендоваскуларна Терапия;
- НДФА – Национално Дружество по Флебология и Ангиология.
Дипломи:
- Придобита диплома за магистър по медицина.
- Придобита образователна и научна тепен „доктор“.
- Придобита специалност Съдова хирургия.
- Придобита квалификация по Ултразвукова съдова диагностика.
- Придобита квалификация по Ендоваскуларна съдова хирургия.

За контакти:
тел. 02/445 6666

Приемно време:

 • вторник от 15:30 ч. до 19:00 ч.

Д-р Валентин Вълчев, ДМ - специалист дерматолог - НЕ работи с НЗОК

Aсистент по Физиология в НСА- 2013 г.
Специалист по Кожни и Венерически болести- 2012 г.
Доктор по медицина PhD -2011 г.
Лекар Магистър МУ София – 2006 г.

Специализации:
- Гъбички по ноктите
- Полово предавани болести
- Алергични заболявания

Членство в научни организации:
1. European Academy of Dermatology and Venereology
2. Българско Дерматологично Дружество
3. Български Лекарски Съюз

За контакти:
тел. 02/445 6666

Приемно време:

 • Вторник от 14:00 ч. до 18:00 ч.

Д-р Румяна Обрешкова - специалист Детски болести

Завършила Медицинска академия София със субординатура по Детски болести
Придобити специалности:
- 1990 г. диплома за специалност "Детска ревмокардиология" – МА гр. София
- 1981 г. диплома за специалност "Детски болести" - МА гр. София;

Допънителни квалификации:
- 2010 - 2015 г. Ежегодни курсове поддържаща квалификация по Хомеопатична терапия
- 2000 – 2001 г. Квалификационен курс по Хомеопатична терапия към МУ гр. София
- 1998 – 2000 г. Centre d’Enseignement et de Developpement de l’Homeopathie, Diplome de Therapeutique Homeopatique – Docteur en Medecine - завършен 2-годишен курс по Хомеопатична терапия

Участия в национални и международни конференции по педиатрия и хомеопатия.

Професионален опит:
- 2014 г. - до сега – Медицински център FiHealth, гр. София
- 2012 – 2013 г. – Частна практика, гр. София.
- 1990 – 2011 г. УБ „Лозенец“ – Детска клиника
- 1984 – 1990 г. Военно-Медицинска Академия – Завеждащ Кабинет Детски Болести
- 1975 – 1984 г. – лекар-ординатор ПОБ - Враца, дежурен педиатър, участъков педиатър София

Членство в организации:
- Български Лекарски Съюз
- Българска Медицинска Хомепатична Организация

Говорими езици:
- Френски и руски

Сключен договор с НЗОК

За контакти:
GSM: 0888 676 841
e-mail: obrechkova@abv.bg

Приемно време:

 • Нечетна дата – първа смяна (8,30 – 12,30 ч)
  (след предварително записан час)

Д-р Ангелина Илиева - специалист Вътрешни болести

Завършила медицина във ВМИ-София.

- От 01.01.1967г. – лекар в Окръжна болница гр. Разград.
- От 1971г. специалист Вътрешни болести.
- От 1975г. -1988г. асистент в ИСУЛ във Вътрешна клиника.
- От 1988г. – 2012г. лекар в Правителствена болница в Гастроентерологична клиника.
- От 2012г. лекар Вътрешни болести в МЦ ФИ ХЕЛТ – София.

За контакти:
тел. 02 / 4456666

Приемно време:

 • ---

Д-р Станислав Стоилов - специалист Психиатрия

Завършил специалност – медицина, Медицински университет, София
Призната специалност - психиатрия, Медицински университет, София

Специализирани курсове:

Лятно училище на Европейския колеж по невропсихофармакология, Оксфорд, Великобритания – диплом

Сертификат за завършен курс по Когнитивно-поведенческа терапия на шизофрения и биполярна болест – д-р Антонио Пинто, Италия

Сертификат за завършен курс: „Електро-конвулсивна терапия - “Thymatron system 4” – FBI medizintechnik - Ралф Берингер, Германия

Серификати за участие на конгресите на ISNP, IFMAD, ECNP, сдружение „Частна психиатрия, Българска психиатрична асоциация, както и за множество следдипломни обучения

Владее писмено и говоримо английски език

Членства в научни организации:

Съосновател и член на Научното дружество по невропсихофармакология и нервни науки

Професионална кариера:

УМБАЛНП „Св. Наум” – Втора психиатрична клиника
ЦПЗ „Проф. Никола Шипковенски”- Отделение с висока степен на сигурност – работи и в момента

За контакти:
тел. 0878557395

Приемно време:

 • МЦ ФИХелт, всеки Вторник и Четвъртък от 15:00 до 19:00ч. (с предварително записан час)

Светла Георгиева - Психолог

Завършва СУ "Св.Климент Охридски" - специалност Психология - магистър. Присъединява се към екипа на медицински център "Фихелт" през 2016г.

Придобити специалности:

 • Втора специалност - Философия.
 • Има призната специалност от Медицински Университет в гр.София - Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.

Професионална биография:

 • Работила е 13 години в Студентска поликлиника - гр. София като психолог.
 • След това е работила 12 г. в МВР като психолог. Занимавала се е с консултиране, диагностика и обучения.
 • Има опит и като специалист в "Човешки ресурси" - МВР.

Дейности:

 • психодиагностика
 • консултации на деца, юноши, възрастни и двойки

За контакти:
Тел.: 02/445 66 66, 0882 140 666

Приемно време:
понеделник до петък
(след предварително записан час)