Д-р Васил Ботев - специалист акушерство - гинекология, онкология

През 1984 г. завършва МУ в гр.Пловдив.

Придобити специалности:

 • 1990 г. диплома за специалност "Акушерство – гинекология" - МУ гр. София;
 • 2000 г. диплома за специалност "Онкология"
 • 2011 г. диплома по Здравен мениджмънт - МУ гр. София.

Участия в национални и международни конференции.

Професионална биография:

 • 2000 г. - до момента – СБАЛОЗ, гр. София;
 • 2011 г. - Медицински център FiHealth, гр. София.

За контакти:
GSM: 0888 930999
e-mail: vasil.botev9@gmail.com
е-mail: vasil_botev@abv.bg

Приемно време:
понеделник до петък
(след предварително записан час)

Д-р Татяна Мороховец - специалист вътрешни болести и гастроентерология

1990 г. завършва ВМИ гр. Ярославъл, Русия.

Признати специалности:

 • диплома за специалност по вътрешни болести МУ София 1999 г.;
 • диплома за специалност по гастроентерология и диететика МУ гр. София 2002 г.;
 • диплома по класическа хомеопатия.

Сертификати:

 • сертификат за абдоминална ехография и доплер ехография;
 • сертификат за горна и долна ендоскопии.

Владее руски и английски език.

Професионална биография:

2011 г. - Специалист гастроентеролог и вътрешни болести в Медицински център FiHealth, гр.София;

От 2002 - 2011 г. - Специалист гастроентеролог в ДКЦ 28 - гр. София;

От 2000 - 2002 г. - Гастроентеролог МУ - гр.София - УМБАЛ "Св. Иван Рилски";

1994 - 1999 г. - Специализация по вътрешни болести в МУ гр.София;

1992 - 2002 г. - Специалист вътрешни болести в ДКЦ 28 - гр. София;

1991 - 1992 г. Лекар в звено за неотложна медицинска помощ в ДКЦ 28 - гр. София;

1990 - 1991 г.- Лекар в отделение по пулмология на ОБ - гр. Ярославъл Русия.

За контакти:
GSM: 0889 751617
e-mail: tany_motek@mail.ru

Приемно време:
понеделник - петък: от 15:00 до 19:00ч.
(след предварително записан час)

Кога да потърсите гастроентеролог:

 • при наднормено тегло;
 • метаболитен синдром (висока кръвна захар, високо артериално налягане, високи холестерол и триглицериди);
 • стомашно-чревни заболявания (язва, гастрити);
 • чернодробни заболявания;
 • болести на панкреаса и жлъчния мехур;
 • хемороидална болест.

Д-р Даниела Цонкова–Добрева – вътрешни болести, кардиолог, интернист

Завършва Медицинска академия гр. София. Има придобита специалност по вътрешни болести и кардиология. Работила е като ординатор във ВО на РБ гр.Оряхово. Работила като клиничен ординатор по кардиология в Наионална кардиологична болница. От 2002г. работи като кардиолог в доболничната помощ.

Практикувани методики:

 • ЕХО КГ
 • ХОЛТЕР АХ
 • ХОЛТЕР ЕКГ
 • ВЕЛОЕРГОМЕТРИЯ

Приемно време:
понеделник, сряда и петък: 08:00 - 14:30 ч.
вторник и четвъртък: 13:00 - 17:00 ч.

Д-р Илка Божикова – специалист хирургия

Завършва медицина във Медицински университет гр. София 1985г. - Придобита специалност по хирургия.


Професионална биография:

 • Работническа болница гр. Бухово
 • 22 ДКЦ гр.София
 • 5 ДКЦ гр.София
 • МЦ. Фи Хелт гр.София

За контакти:
GSM: 0884 233 722

Приемно време:
понеделник – четвъртък – след предварително записан час

Д-р Величка Терзиева – педиатър, общопрактикуващ лекар, училищен педиатър

Завършва медицина през 1994г. след обучение в Санкт-Петербургски Педиатричен Университет и Медицински Университет София. Работила е в Студентска поликлиника, Детско отделение на Национална Кардиологична Болница - гр. София, САНА ООД, МЦ FiHealth.

Дипломи:

 • Специалност Медицина, Магистър
 • Специалност Детски болести
 • диплома за Хомеопатия
 • сертификат за Шуслеров терапевт

Специалности:

 • Детски болести
 • Обща медицина
 • Специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт

 • Хомеопатия
 • Шуслерова Терапия
 • Диетично хранене

 • Лектор по Първа долекарска помощ за деца от 0-8 годишна възраст
 • Лектор по ПДП на кандидатите за водачи на МПС
Член на:
 • Български лекарски съюз
 • Националното сдружение на педиатрите
 • Сдружение на общопрактикуващите лекари
 • Български хомеопатичен съюз

Приемно време:
четна дата: 08.00 – 12.00 ч.

За контакти:
GSM: 0888 84 70 54 ; e-mail: vpterzieva@yahoo.com

Д-р Елена Стоянова – физиотерапевт, ЕМГ

Завършва медицина през 1976 г. в Медицинска академия ,София.
Диплома за специалност по "Физикална медицина и рехабилитация" от 1983 г.
Сертификат за правоспособност по "Клинична електромиография"

Професионална биография и квалификация:

 • 1976 - 1978 г. -Окръжна болница гр.Враца,вътрешно отделение
 • От 1979 г.след конкурс по електромиография - научен сътрудник в Отделение по физиотерапия и рехабилитация,УМБАЛСМ "Пирогов"

Оттогава и в момента:

 • главен асистент и завеждащ отделение по физиотерапия и ранна рехабилитация на неврохирургични заболявания към Клиника по неврохирургия - УМБАЛСМ "Пирогов"
 • завеждащ ЕМГ кабинет

Дългогодишен професионален опит като електрофизиолог и в комплексната рехабилитация в неврохирургия , травматология , хирургия , травми и заболявания на периферната нервна система. Участия в редица квалификационни курсове по електродиагностика,ЕМГ,физикална терапия. Има над 30 научни публикации и много участия в научни форуми в областта на рехабилитацията и електрофизиологията.

За контакти:
GSM: 0887 893228
e-mail: ehstoyanova@yahoo.co.uk

Приемно време:
понеделник от 14:00 до 18:00 ч.

Д-р Жечка Глогова – специалист ортопед – травматолог

Завършва Медицинска академия гр. София. Има придобита специалност по ортопедия и травматология и професионални квалификации по детска ставна ехография и остеодензитометрия. Професионалният опит на д-р Глогова включва повече от 15 години работа в Клиника по ендопротезиране НИОТ- Горна Баня, Клиника хирургия на ръка и Клиника по ортопедия и трамватология-ИСУЛ гр. София. Има участие в международни конференции по остеопороза и остеоартроза - Филаделфия 2006г, Атина 2008г, Флоренция 2009г, Сингапур 2010г, Валенсия 2011г, Бордо 2012г. В настоящият момент работи като ортопед в ДКЦ V ЕООД и МЦ "Фи Хелт гр. София.

За контакти:
GSM: 0878 597321, тел. 02/445 66 66

Приемно време:
понеделник, сряда и петък: 08:30 - 13:30 ч.
вторник и четвъртък: 08:30 - 13:00 ч.

Д-р Силвия Стойкова – специалист рентгенолог

Завършва медицина във ВМИ гр. Варна

1992 - Придобита специалност по рентгенология

1993 - Специализация по коремна ехография

2001 – Специализация по рентгенология в Университетска болница гр.Хановър - Германия

1994 – 2000 - има участия в рентгенологични семинари на Брако интернешенъл.

Работила в МБАЛ гр. Хасково

От 1992 - ДКЦ V ЕООД гр.София

В настоящият момент работи в ДКЦ V ЕООД и МЦ "Фи Хелт гр. София.

За контакти:
GSM: 0878 597352

Приемно време:
понеделник – петък – след предварително записан час

 

Доц. Пенка Переновска - педиатър-пулмолог - НЕ работи с НЗОК

Завършва с отличен успех медицина в Медицинска академия, София. Веднага след дипломирането си започва работа в І Детска клиника на Александровска болница в столицата като стажант-асистент, а по-късно като асистент, старши и главен асистент.

От 1978 г. до 1981 г. специализира в Научноизследователския институт по педиатрия и детска хирургия в Москва по проблемите на съвременните бронхологични, имунологични и цитологични методики.

През 1982 г. защитава кандидатска дисертация на тема "Клинично значение на определянето на секреторните имуноглобулини в бронхиалния секрет при деца с хронични белодробни заболявания". Преминава и пълния курс на обучение по акупунктура в Международния център по рефлексотерапия, Москва.

Автор е на статии и научни съобщения в наши и чужди списания. Член е на ЕААСI, ERS на MWAI и на научните дружества по педиатрия, пулмология и алергология. Носител е на наградата на името на проф. Чилов за 2006 г. на Медицинския факултет в София за постижения в научната и преподавателската дейност.

От 1998 г. е главен административен асистент на Детска клиника на УМБАЛ "Александровска", а от февруари 2004 г. - доцент. През 2007 г. е назначена за началник на клиниката.

За контакти:
GSM: 0888 389882
e-mail: medc2@fihealth.bg

Приемно време:
Четвъртък на всяка втора и четвърта седмица на месеца: 15:00 - 17:00 ч.
(с предварително записан час)

Д-р Румяна Станоева - Физикална и рехабилитационна медицина

Завършила висше медицинско образование в Медицинска Академия - София, 1979г.

Придобита специалност Физиотерапия и рехабилитация- 1987г.

Следдипломна квалификация:

 • 1981- основен курс по трансфузионна хематология и имунохематология;
 • 1984- акупунктура и рефлексотерапия;
 • 1987- завършена специализация по физикална терапия и рехабилитация;
 • 1991г- мануална терапия;
 • 1995г- лазертерапия;
 • 2005г- завършен 2-годишен курс по хомеопатична терапия към Медицинския университет- София в сътрудничество с Института Боарон;
 • 2006г- хомеопатична терапия- квалификационен курс в Медицинския университет- София.

Професионална биография:

 • От 1980г до 1983г - на работа в Окръжна Болница- гр. Кюстендил;
 • От 1984г до 1987г - Санаторно-курортен комплекс- Кюстендил (Център за физиотерапия и рехабилитация, признат по онова време за учебна база към Медицинска Академия- София);
 • От 1988 досега работи като специалист по Физикална и рехабилитационна медицина в 15-та поликлиника- София, която от м.юли 2000г се трансформира в ДКЦ 15- ЕООД.

За контакти:
тел : 02/445 66 66

Приемно време:
Вторник и Четвъртък от 14:00 до 18:00ч.
(след предварително записан час)

Д-р Мария Демирева - специалист вътрешни болести и кардиология

Трудов стаж:

 • 3 години – лекар ординатор ВО-Р. Болница, гр. Тутракан;
 • 8 години и 7 месеца – ординатор кардиолог в 18 ДКЦ-София;
 • 13 години консултант терапевт – гр.Триполи, Либия, в болница за пластична хирургия;
 • 8 месеца – доброволен сътрудник IV кардиология УМБАЛ „ Александровска”, София;
 • 3 години - ординатор кардиолог – II МБАЛ ЕАД София;
 • 1 година – кардиолог МЦ Здраве София;

Практукиувани методики:

 • Ехокардиография;
 • Холтер артериално кръвно налягане;
 • Холтер ЕКГ;

За контакти:
GSM: 0885 71 00 08

Приемно време:
Понеделник и сряда : 13.00 – 18.00ч.
Вторник, четвъртък и петък : 08.00 – 14:00ч.
(след предварително записан час)

Д-р Силвия Михайлова - специалист неврология

Д-р Силвия Михайлова завършва медицина в София. Призната специалност по неврология през 1994 година, с практика като невролог повече от 20 години и допълнителна квалификация по акупунктура и лазертерапия.

Провежда лечебно – профилактична дейност за:

 • Мозъчно – съдови болести;
 • Периферно нервни болести;
 • Дегенеративни неврологични заболявания;
 • Главоболия ;

За контакти:
GSM: 0882 140 666; тел. 02/445 66 66;

Приемно време:
От понеделник до петък - 08:00-14:00ч.
Д-р Михайлова работи с НЗОК

Д-р Анелия Щерева- специалист УНГ, Отоневролог, Аудиолог - работи с НЗОК

През 1993г. завършва ВМИ гр. София.
Придобити специалности:

- 1997г. придобита специалност по Ушно-носно гърлени болести към ВМИ гр. София;
- 2007г. Магистър по специалност Здравен мениджмънт към УНСС.

Придобити квалификации:

- следдипломна квалификация с правоспособност по Аудиология- аудиометрия и импедансметрия;
- следдипломна квалификация с правоспособност по Отоневрология.

Професионална биография:

-2000г. до момента - УБ „Лозенец” гр. София;
-до 2000г. - Окръжна болница гр. София.

Членство в организации:

-Български Лекарски Съюз;
-Софийско Оториноларингологично Дружество;
-Българско Оториноларингологично Дружество.

Участия: в множество квалификационни курсове и специализации, информационно- образователни семинари, сбирки на Научното Дружество по Оториноларингология и Дружеството по Неврология у нас, научни форуми, национални и международни конгреси, конференции и симпозиуми по УНГ болести и по Неврология.

Има сключен договор с НЗОК.

За контакти:
GSM: 0898 79 42 69

Приемно време: С предварително записан час

д-р Петрушка Ценова-лекар офталмолог - работи с НЗОК

-Завършва медицина в МА гр. София през 1973г.

-Придобита специалност по очни болести-1982г.

- Професионален маршрут:
- МБАЛ гр Пирдоп-18 г.;
- МЦ 16 - София ЕООД-23г.;
- МЦ Санус – 2000 София-7г;
- В настоящия момент работи като офталмолог: в МЦ Санус 2000-София и МЦ Фи Хелт АД гр. София .

За контакти:
тел. 02/445 6666

Приемно време:

 • четни дати:08.00-12.00ч.
 • нечетни дати: 15.00-18.00ч.

Д-р Валентин Вълчев, ДМ - специалист дерматолог - НЕ работи с НЗОК

Aсистент по Физиология в НСА- 2013 г.
Специалист по Кожни и Венерически болести- 2012 г.
Доктор по медицина PhD -2011 г.
Лекар Магистър МУ София – 2006 г.

Специализации:
- Гъбички по ноктите
- Полово предавани болести
- Алергични заболявания

Членство в научни организации:
1. European Academy of Dermatology and Venereology
2. Българско Дерматологично Дружество
3. Български Лекарски Съюз

За контакти:
тел. 02/445 6666

Приемно време:

 • Вторник от 14:00 ч. до 18:00 ч.

Д-р Румяна Обрешкова - специалист Детски болести

Завършила Медицинска академия София със субординатура по Детски болести
Придобити специалности:
- 1990 г. диплома за специалност "Детска ревмокардиология" – МА гр. София
- 1981 г. диплома за специалност "Детски болести" - МА гр. София;

Допънителни квалификации:
- 2010 - 2015 г. Ежегодни курсове поддържаща квалификация по Хомеопатична терапия
- 2000 – 2001 г. Квалификационен курс по Хомеопатична терапия към МУ гр. София
- 1998 – 2000 г. Centre d’Enseignement et de Developpement de l’Homeopathie, Diplome de Therapeutique Homeopatique – Docteur en Medecine - завършен 2-годишен курс по Хомеопатична терапия

Участия в национални и международни конференции по педиатрия и хомеопатия.

Професионален опит:
- 2014 г. - до сега – Медицински център FiHealth, гр. София
- 2012 – 2013 г. – Частна практика, гр. София.
- 1990 – 2011 г. УБ „Лозенец“ – Детска клиника
- 1984 – 1990 г. Военно-Медицинска Академия – Завеждащ Кабинет Детски Болести
- 1975 – 1984 г. – лекар-ординатор ПОБ - Враца, дежурен педиатър, участъков педиатър София

Членство в организации:
- Български Лекарски Съюз
- Българска Медицинска Хомепатична Организация

Говорими езици:
- Френски и руски

Сключен договор с НЗОК

За контакти:
GSM: 0888 676 841
e-mail: obrechkova@abv.bg

Приемно време:

 • Нечетна дата – първа смяна (8,30 – 12,30 ч)
  (след предварително записан час)

Д-р Ангелина Илиева - специалист Вътрешни болести

Завършила медицина във ВМИ-София.

- От 01.01.1967г. – лекар в Окръжна болница гр. Разград.
- От 1971г. специалист Вътрешни болести.
- От 1975г. -1988г. асистент в ИСУЛ във Вътрешна клиника.
- От 1988г. – 2012г. лекар в Правителствена болница в Гастроентерологична клиника.
- От 2012г. лекар Вътрешни болести в МЦ ФИ ХЕЛТ – София.

За контакти:
тел. 02 / 4456666

Приемно време:

 • ---

Светла Георгиева - Психолог

Завършва СУ "Св.Климент Охридски" - специалност Психология - магистър. Присъединява се към екипа на медицински център "Фихелт" през 2016г.

Придобити специалности:

 • Втора специалност - Философия.
 • Има призната специалност от Медицински Университет в гр.София - Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.

Професионална биография:

 • Работила е 13 години в Студентска поликлиника - гр. София като психолог.
 • След това е работила 12 г. в МВР като психолог. Занимавала се е с консултиране, диагностика и обучения.
 • Има опит и като специалист в "Човешки ресурси" - МВР.

Дейности:

 • психодиагностика
 • консултации на деца, юноши, възрастни и двойки

За контакти:
Тел.: 02/445 66 66, 0882 140 666

Приемно време:
понеделник до петък
(след предварително записан час)

проф. дпсн Нели Василева - специалист по логопедия и невропсихология

Професионална биография:

1984 - магистърска степен по Логопедия (Московски държавен педагогически университет)

1991 – доктор по психология (психология на лица с комуникативни нарушения) - НИИ по Дефектология при Академия на педагогическите науки, гр. Москва

1992 - 1999 – главен асистент по логопедия

2000 - 2002 – доцент по специална психология

от 2003 – доцент по логопедия в Софийски университет „Св. Кл. Охридски”

2015 – доктор на психологическите науки - дисертационен труд по психология (невропсихология) към СУ „Св. Кл. Охридски”

от 2018 – професор по логопедия в Софийски университет „Св. Кл. Охридски”

Научна продукция:

 • две монографии и повече от 100 публикации в България и в чужбина (глави от колективни трудове, студии, статии и доклади на конференции).

Практически опит:

 • консултиране и терапия на всички видове комуникативни нарушения при деца (нарушения на артикулацията, нарушено езиково развитие, дислексия, заекване, диспраксия, детска афазия, разстройства от аутистичния спектър и др.) и възрастни (афазия, дизартрия, заекване).

За контакти:
02/ 445 6666, Мобилен: 0882 140 666
e-mail: vasnel@abv.bg

Приемно време:
Петък: от 16:00 до 19:00ч.
(след предварително записан час)

Д-р Анна Тасева - специалист по хирургия

Професионална биография:

2010 – Завършва хуманна медицина в Медицински университет - София

2012 – Започва да специализира хирургия в УМБАЛ "Александровска". По време на специализацията защитава дисертационен труд на тема „Хемангиоми на черен дроб-хирургичната гледна точка“ и придобива образователна и научна степен „Доктор“.

2013 – Aсистент, а в настоящия момент главен асистент към медицински университет – София. Участва в редица национални и международни конгреси.

2018 – Придобива специалност по хирургияСпециализирала е три години във водеща клиника в Германия, база за обучение на Университета във Фрайбург (Stätisches Klinikum Karsruhe), специалност обща и висцерална хирургия, участвала е в редица квалификационни курсове в областта на лапароскопската хирургия в Германия (Aesculap Akademie).Работи в първа хирургия (Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия) на УМБАЛ „Александровска“.

Извършва:

 • ехографска диагностика на коремни органи;
 • консултативни прегледи и оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени образования на стомах, тънки, дебели черва и ректум (THD при хемороиди);
 • доброкачествени и злокачествени новообразования на черен дроб, панкреас, слезка;
 • хернии, жлъчно-каменна болест (лапароскопски методи);
 • образования на меките тъкани (липоми, атероми);
 • доброкачествени и злокачествени образования на гърда, tru-cut биопсия;
 • оперативни интервенции на щитовидна жлеза.

За контакти:
Мобилен: 0882 623 520

Д-р Стефан Карадалиев - специалист уролог

Професионална биография:

2012 – Завършва медицина

2014 – Започва специализация по Урология в УМБАЛ „Св. Анна”- София

2020 – Придобива специалност Урология

Извършва:

 • Ехография на пикочо- половата система;
 • Диагностика и лечение на възпалителните заболявания на пикочо-половата система;
 • Диагностика и лечение на бъбречно- каменната болест с най- съвременна апаратура;
 • Диагностика и лечение на доброкачествената простатна хиперплазия и карцинома на простатната жлеза;

Работи с НЗОК

Приемно време: Понеделник и Четвъртък 15:00 - 18:00

За контакти:
Мобилен: 0899 70 30 59

Д-р Даниела Георгиева- специалист очни болести

Професионална биография:

Завърщила Медицински университет гр. София

Две специалности: офталмология и здравен мениджмънт

Медицински управител на МЦ" Медикъл Лот"

Едноличен собственик на оптика "Вероника"

Очен консултант на ТЕЛК в СБАЛОЗ

Работи с НЗОК, работи с деца

За контакти:
Мобилен: 0887 270 487
daniela_sofia@abv.bg

Д-р Недева

Професионална биография:

Д-р Недева зaвършва с отличен успех медицина в Медицински университет – София през 2013 г.
Своята специализация по Ендокринология и болести на обмяната Д-р Недева провежда в Първа Вътрешна Клиника, отделение по Ендокринология и болести на обмяната, Ажибадем Ситиклиник Болница Токуда с ръководител Проф Б.Лозанов. През 2016 г Д-р Недева е избрана за специалиант на годината. От месец декември 2018г Д-р Недева е специалист по Ендокринология и болести на обмяната.
Д-р Недева има завършени курсове по ехография на щитовидна жлеза, остеопороза и остеодензитометрия, спешни състояния в ендокринологията.

Професионален Опит
Лекар-стажант Клиника по Ендокринология , УМБАЛ „Александровска болница“
Доброволческа практика- м.Януари 2013г -м.Септември 2013г;

Лекар-стажант Отделение по Ендокринология, Пета МБАЛ-гр.София
Студентски практики по програма на МОН- 24.10.2013г -19.12.2013г ;

Лекар за дежурства СБАЛ „Йоан Павел“ ООД - 2013г- 2016г

Лекар-ординатор в Отделение по Ендокринология към Пета
Многопрофилна болница за активно лечение, гр. София- 05.02.2014г- 30.06.2014г.;

Лекар- специализант, в Отделение по Ендокринология и болести на обмяната към Аджибадем Ситиклиник Болница Токуда,
гр. София- 01.07.2014- 01.01.2018

Конгреси и следдипломна квалификация

Участие в XII International Congress of Medical Sciences for students & young doctors, 09-12.2013,Sofia, Bulgaria /ICMS/

Modern approach of diabetic neuropathy, 21-24.07.16, Sinaia, Romania;

4st EASD- Clinical Diabetes and its Complications, 20-22.04.2017, Sofia, Bulgaria;
Treatment of Patients with T2DM, 18.11.17, Madrid, Spain

Interdisciplinary forum in the fiend of Cardiology, Nephrology, Diabetes and Urology, 27-28.04.2018, Pravets, Bulgaria

Публикации:
Постер на тема „Кардиоваскуларен риск при пациенти със ЗД тип2“
European Thyroid Journal 2016y –Adipocytokines, insulin resistence and chronic inflammation status in hypothyroid patients;
Hormone and Metabolic Research, 13.7.2017y “ Role of thyroid Deficiency on Adiponectin, Leptin, and Metabolic Status in visceral obesity: a cross-sectional studу


Кампании Кампания за превенция на Артериалната хипертония- септ.2012 г.
Кампания за превенция на Захарен диабет – март.2013 г.

Професионални Интереси : Захарен диабет, метаболитен синдром, болести на щитовидната жлеза, СПКЯ, спешни състояния в ендокринологията.

Д-р Таня Михайлова - специалист по вътрешни болести и клинична хематология

Професионална биография:

Доктор Таня Михайлова е лекар - специалист по вътрешни болести и клинична хематология.

Нейният професионален път включва няколко утвърдени школи:

1994-2001г Транспортно Медицински Институт – Ординатор Вътрешни болести

2001-2007 СПО на МБАЛ Благоевград

2007-2011 ВО на МБАЛ Благоевград

2008-2012 Клинична Хематология към УМБАЛ Александровска болница

2012-Придобита втора специалност по Клинична хематология в УМБАЛ Александровска

2012-2016 Специалист по клинична хематология и вътрешни болести към СБАЛХЗ София, Отделение по клинична хематология

2016 до момента – УМБАЛ Св Анна – Окръжна болница София