Приемане на болни от три направления:

  • От личните лекари – здравноосигурени по НЗОК;
  • Пациенти срещу заплащане;
  • Пациенти по доброволно здравно осигуряване в ЗОК FiHealth;
  • Извършване на профилактични прегледи (вижте референция);
  • Работа с всички Доброволни здравноосигурителни фондове, които биха предпочели луксозната обстановка на МЦ FiHealth и специалистите на МЦ, както и извършването на лабораторни изследвания в реномирана Медико-диагностична лаборатория "Хронолаб" (www.chronolab.hit.bg).

Всички пациенти, включително и насочените от личните лекари, след преглед от съответния специалист могат да бъдат насочени при необходимост от болнично лечение по клинични пътеки по избор на пациента.

Всеки специалист насочва пациента си на следващия ден в клиниката с ръководител хабилитирано лице (професор, доцент) в Пловдив, където работи. След изписването му от болничното заведение продължава амбулаторното му наблюдение при същия лекар, но вече в МЦ FiHealth.